फलेवास नगरपालिका अन्तर्गत मुडिकुवा देखी झकलक हुदै लमाएखोला सम्म को सडक कालोपत्रे हुदै । फलेवास नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने घर नक्सा पास तथा पुराना घरहरुको नक्सा नियमित गर्न सबै नगरवासीहरुमा अनुरोध छ ।