फलेवास नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कार्यालय यही मिति २०७५ माघ ४ गते देखि सार्वनजिक भवनवाट संचालन । फलेवास नगरपालिका अन्तर्गत मुडिकुवा देखी झकलक हुदै लमाएखोला सडकको कालोपत्रे सम्पन्न । फलेवास नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने घर नक्सा पास तथा पुराना घरहरुको नक्सा नियमित गर्न सबै नगरवासीहरुमा अनुरोध छ ।

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मोतीराम सापकोटा मोतीराम सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५१०७०७१९
कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ नगर शिक्षा अधिकारी शिक्षा krishna05.ks@gmail.com ९८६१८०४०७७
सूर्यकुमार शर्मा बरिष्ठ अधिकृत आयुर्वेद ९८६७७७२७१३
धनपति पौडेल लेखा अधिकृत लेखा ९८४७६२४९०९
विष्णुबहादुर पाण्डे पशु विकास अधिकृत पशु सेवा bishnupandey177@gmail.com ९८५७६२५७०७
लालबहादुर थापा स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य thelalbahadurthapa@gmail.com ९८४७७५७२१८
प्रकाश लम्साल योजना अधिकृत plamsal555@gmail.com ९८५७६२६७०८
कमल गौतम सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत प्राविधिक ito.phalewasmun@gmail.com ९८०५१३३६८८
चिन्तामणी शर्मा गौतम ना.सु प्रशासन ९८५७६३०८५३
रमेश शर्मा पौडेल ना.सु राजस्व paudelr005@gmail.com ९८४९६४४९१९
विजय क्षेत्री ना.सु स्वास्थ्य bjchhetri@gmail.com ९८५६००८९५६
जगत नेपाली लेखापाल लेखा nepalijagat85@gmail.com ९८४७६३६२१६
कृष्णप्रसाद शर्मा कम्प्युटर अपरेटर प्राविधिक akashakriti@yahoo.com ९८४७७६३८२२
पाराश्वर शर्मा खरिदार प्रशासन ppsharma44s@gmail.com ९८५७६२६७०८
चेतकुमारी शर्मा खरिदार chetkumaripaudel@gmail.com ९८४९१०५३८२
चन्द्रबहादुर कुँवर कार्यालय सहयोगी ९८४७६२३५९२
बाटुली चपाईं कार्यालय सहयोगी ९८४७६४५६६७